13-03-2020
Coronavirus raakt ondernemers

Het coronavirus breidt uit in Nederland en kan voor mensen én bedrijven desastreuze gevolgen hebben.

Mocht u als ondernemer gevolgen merken in uw onderneming wat betreft effect op liquiditeit, of denkt u op korte termijn maatregelen te moeten nemen om uw financiële positie veilig te stellen en heeft u hierover advies nodig? Neem dan gerust contact met ons op.

Van een aantal van onze klanten hebben we al vragen gehad over wat het mogelijke effect kan zijn de komende maanden. Mochten er bij u ook vragen leven, neem gerust contact op met onze adviseurs.

Alle vragen voortvloeiend uit deze crisis, waarvoor een calculatie en prognose-advies nodig is worden met voorrang behandeld. 

Bron: Yda van den Berg | 13-03-2020

Terug