Heeft u een financiering nodig, wilt u graag uw huidige financiering laten herfinancieren of wilt u graag eens weten of uw huidige financieringsstructuur of financieringsvormen nog bij uw onderneming passen?

Bij Van Loon Bedrijfsadvies kunnen wij u hierbij onafhankelijk ondersteunen. Met onze bedrijfseconomische kennis zijn wij bij uitstek de aangewezen partij de aanvraag te beoordelen, voor te bereiden, u te adviseren en de aanvraag uit te werken. Onze kennis en ervaring met financieringsinstellingen maakt dat wij samen met u uitstekend een selectie van partijen en producten kunnen maken. Onze toetsing vooraf in combinatie met een nauwkeurige uitwerking van de aanvraag maakt dat onze aanvragen zonder problemen worden gehonoreerd. Wij bieden begeleiding gedurende het gehele traject.

Onze dienstverlening op het gebied van financieringen is onderverdeeld in vier producten, namelijk:

Toetsing van de financieringshaalbaarheid

Door met u in gesprek te gaan brengen wij uw financieringsverzoek in kaart en maken we een voorselectie van mogelijke financieringsvormen. Op basis van de historische prestaties en uw verwachtingen voor de toekomst (na investering) kunnen wij een goede inschatting maken in hoeverre uw financieringsverzoek haalbaar is.

Het checken van uw huidige financieringen

In de loop van de jaren komt nogal eens voor dat de manier waarop uw onderneming gefinancierd is niet meer aansluit bij de actuele situatie. Daarnaast is het ook nog wel eens onduidelijk tegen welke afspraken en condities de financiering destijds is aangegaan. Wij analyseren dit voor u en brengen het in kaart. Wij adviseren u vervolgens over uw financieringsstructuur en kijken naar alternatieven mogelijkheden.

Volledige begeleiding van uw financieringsaanvraag

Om tot een succesvolle financieringsaanvraag te komen vragen financieringsinstellingen steeds meer informatie en onderbouwing van het gedane verzoek. Door onze ervaring weten wij precies welke informatie vereist is en kunnen wij zorgdragen voor een complete schriftelijk onderbouwing van uw financieringsaanvraag. Tijdens het traject bieden wij volledige begeleiding van inventarisatie van uw verzoek tot controle van de financieringsaanbiedingen.

Checken van de financieringsofferte(s)

Zodra uw financieringsinstelling een offerte heeft uitgebracht kan het voorkomen dat er bepalingen, condities of afspraken opgenomen zijn welke onduidelijk zijn. Wij kunnen de aanbieding samen met u doorlopen en uitleg geven bij eventuele onduidelijkheden. Tevens brengen wij inzichtelijk wie en wat aansprakelijk zijn bij het aangaan van de verplichting. Maar ook welke zekerheden er gesteld worden.

Benieuwd waar we u mee kunnen helpen?

Neem contact op