Werken aan uw kosten

Heeft u voldoende inzicht in de ontwikkelingen binnen uw onderneming gedurende het jaar? Weet u waar u eventueel bij moet sturen of waar juist de winst behaald wordt?

Bij Van Loon Bedrijfsadvies kunnen wij u hierbij uitstekend ondersteunen. Met onze bedrijfseconomische kennis en kwalitatief prima ondersteunende software zijn wij bij uitstek de aangewezen partij u tijdig inzicht te kunnen geven in uw cijfers en u waar nodig te adviseren.

Sinds de oprichting van het kantoor in 2009 is onze organisatie en werkwijze als bedrijfsadvieskantoor ingericht op het voorzien in managementinformatie. Een hoge kwaliteit en het doorlopend inzicht in uw bedrijfsadministratie zorgt ervoor dat u adequaat en tijdig kunt (bij)sturen op de prestaties van uw onderneming.

Onze dienstverlening op het gebied van managementinformatie is onderverdeeld in drie producten, namelijk:

Periodeafsluiting

Of u zelf uw administratie voert of wij voeren deze voor u, wij kunnen periodiek de afsluiting van de administratie voor u doen. Daarbij maakt het niet uit in welk boekhoudpakket uw administratie gevoerd wordt. Een periodieke afsluiting zorgt voor een juist beeld op dat moment door het verantwoorden van de omzet en kosten in de periode waarop ze betrekking hebben, waarbij de volledigheid wordt beoordeeld en waar nodig aangevuld.

Tussentijdse rapportages

In de loop van het jaar al inzichtelijk hoe u er voor staat? In de tussentijdse rapportages wordt indien mogelijk een vergelijking met voorgaand jaar en/of een begroting gemaakt. Dit alles in cijfers en/of in grafische weergaven, in een door u gewenste frequentie. U ontvangt van ons een rapport, met daarin de managementinformatie opgebouwd conform uw wensen. Hierin komen uiteraard de financiële gegevens naar voren zoals bijvoorbeeld de winst- en verliesrekening, de balans en financiële kengetallen.

Wij adviseren u uiteraard over de mogelijkheden van weergaven in combinatie met uw wensen of branche specifieke kengetallen.

Dashboards

In de rapportages wordt de managementinformatie ook in grafische overzichten weergegeven. Naast de papieren versie kunt u tevens een online dashboard met een eigen inlog tot uw beschikking krijgen, welke conform uw wensen kan worden ingericht.

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Neem contact op