Heeft u voldoende inzicht in de ontwikkelingen binnen uw onderneming naar de toekomst toe? Weet u waar u eventueel bij moet sturen of wanneer liquiditeitskrapte ontstaat?

Bij Van Loon Bedrijfsadvies kunnen wij u hierbij uitstekend ondersteunen. Met onze bedrijfseconomische kennis en kwalitatief prima ondersteunende software zijn wij bij uitstek de aangewezen partij u tijdig inzicht te kunnen geven in uw toekomstige cijfers en u waar nodig te adviseren.

Heeft u wel eens nagedacht over de gevolgen van een omzetstijging? Wat doet dat met uw liquiditeitspositie? Of is het wel verstandig een bepaalde investering te doen?

Prognoses

Wellicht wilt u zelf inzicht krijgen in de toekomstige ontwikkelingen of vraagt uw bank om een prognose, dan kunnen wij dit voor u verzorgen. Op basis van uw verhaal in combinatie met onze ervaringen en kennis komen we samen tot een goed gefundeerde prognose. Hiervan ontvangt u een rapport met daarin de exploitatie- en balansbegroting.

Liquiditeitsbegroting

Uiteraard verzorgen wij ook een liquiditeitsbegroting indien gewenst. Een gedegen liquiditeitsbegroting, rekening houdend met seizoensinvloeden, geeft u tijdig inzicht indien er in een bepaalde maand of jaar een liquiditeitskrapte ontstaat. Dit geeft u meer tijd om maatregelen te kunnen nemen dit op te vangen.

Rolling forecast

Aan de hand van de actuele cijfers kunnen wij voor u ook een rolling forecast van onder andere de liquiditeit opstellen. Dit houdt in dat de meest recente ontwikkelingen en bankstanden worden verwerkt in de liquiditeitsbegroting. Hierdoor heeft u bij gewijzigd beleid of andere mogelijke oorzaken gelijk inzicht in de liquiditeit voor de komende maanden of kwartalen.

Een prognose kan u ondersteunen bij het maken van belangrijke beslissingen op veel verschillende gebieden. U kunt hierbij denken aan investeringsplannen, personeelsbeleid, marketingplannen of op financieringsgebied.

Op het gebied van financieringen kunnen wij u ook ondersteunen, hier voor wordt in de meeste gevallen ook een meerjarenprognose gevraagd door een bank.

Daarnaast kan de begroting tevens als meetinstrument worden gebruikt in de managementrapportages, door deze als vergelijking op te nemen.

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Neem contact op