Heeft u voldoende inzicht in de ontwikkelingen binnen uw onderneming gedurende het jaar? Weet u waar u eventueel bij moet sturen of waar juist de winst behaald wordt?

Bij Van Loon Bedrijfsadvies kunnen wij u hierbij uitstekend ondersteunen. Met onze bedrijfseconomische kennis en kwalitatief prima ondersteunende software zijn wij bij uitstek de aangewezen partij u tijdig inzicht te kunnen geven in uw cijfers en u waar nodig te adviseren.

Een tijdig inzicht in uw bedrijfsresultaten zorgt ervoor dat u adequaat en tijdig kunt (bij)sturen op de prestaties van uw onderneming. De frequentie van rapporteren is afhankelijk van uw situatie en persoonlijke voorkeur. Het is mogelijk dit per maand of per kwartaal voor u te verzorgen.

De eerste rapportage die u ontvangt is volgens onze standaard ingericht, eventueel aangevuld met informatie welke wij belangrijk achtten voor u of uw branche. Echter kunt u de tussentijdse rapportages volledig naar uw wens laten inrichten:

Weergaven rapportages

Wij vullen de rapportage standaard met diverse grafische overzichten van zowel de balans als de winst- en verliesrekening, met daarbij ook ‘gewoon’ de cijfers. De grafische overzichten kunnen weergegeven worden als bijvoorbeeld dashboardmeters of grafieken. Alles uiteraard aan te passen aan uw wensen.

Vergelijkingen

In de tussentijdse rapportages wordt indien mogelijk een vergelijking met voorgaand jaar en/of een begroting gemaakt. Dit kan tot uiting komen in de cijfermatige hoofdstukken en/of in de grafische weergaven. Daar kunt in één oogopslag zien hoe het huidige jaar verloopt ten opzichte van dezelfde periode voorgaand jaar of ten opzichte van de begroting.

Kritische prestatie-indicatoren

Wellicht wilt u inzicht krijgen in voor uw bedrijf of branche specifieke kritische prestatie-indicatoren (KPI’s). U geeft aan ons door welke u wilt, dan bouwen wij die voor u in. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld omzet per m2, gemiddelde besteding per klant, omzet per fte, etc. Maar ook niet-financiële KPI’s zijn mogelijk, mits de informatie voorhanden is. Denk hier bijvoorbeeld aan productiviteit per werknemer.

Dashboards

De inhoud van de rapportages kunnen naast de papieren versie tevens op een online dashboard getoond worden, welke conform uw wensen kan worden ingericht. In het online dashboard kunt u bijvoorbeeld zelf de perioden wisselen en sneller schakelen tussen schermen.

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Neem contact op