Van Loon Bedrijfsadvies

Van Loon loont! ….. om mee in gesprek te gaan

Van Loon Winst

 

Onze dienstverlening is maatwerk, van administratie tot advies. Of dit een advies moet zijn naar aanleiding van onze analyse van uw jaarcijfers of dat u een aanvraag voor een financiering bij de bank nodig heeft; onze adviseurs voorzien u van de benodigde info.

Wij focussen ons op “de levenscyclus van de ondernemer“. Dat is de visie van Van Loon, dat is de toegevoegde waarde die wij u kunnen bieden.

Laatste Nieuws Berichten

07-03-2022
Wij gaan (wat later) verhuizen!

Onze nieuwe kantoorlocatie is bekend, maar de verhuizing wordt wat later dan aanvankelijk gepland. Na de zomervakantie verhuizen wij naar de: Lees meer..

19-05-2022
Beperking liquidatieverliesverrekening door group relief

De deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting is niet van toepassing op liquidatieverliezen. Dat betekent dat een liquidatieverlies in Lees meer..

19-05-2022
Geen afwaardering van vorderingen die bij overname niet volwaardig waren

De Algemene wet inzake rijksbelastingen bepaalt dat iedereen, die is uitgenodigd tot het doen van aangifte, verplicht is aangifte te doen. Wanneer de Lees meer..

Meer nieuws