Financieringsadvies voor MKB ondernemers

Heb je een financiering nodig, wil je graag uw huidige financiering laten herfinancieren of wil je graag eens weten of je huidige financieringsstructuur of financieringsvormen nog bij jouw onderneming passen?

Bij Van Loon Bedrijfsadvies kunnen wij je hierbij onafhankelijk ondersteunen. Met onze bedrijfseconomische kennis zijn wij bij uitstek de aangewezen partij de aanvraag te beoordelen, voor te bereiden, je te adviseren en de aanvraag uit te werken. Onze kennis en ervaring met financieringsinstellingen maakt dat wij samen met jou uitstekend een selectie van partijen en producten kunnen maken. Onze toetsing vooraf in combinatie met een nauwkeurige uitwerking van de aanvraag maakt dat onze aanvragen zonder problemen worden gehonoreerd. Wij bieden begeleiding gedurende het gehele traject.

Onze dienstverlening op het gebied van financieringen is onderverdeeld in vier fases:

We brengen jouw financieringsverzoek in kaart en maken een voorselectie van mogelijke financieringsvormen. Op basis van de historische prestaties en jouw verwachtingen voor de toekomst (na investering) kunnen wij een goede inschatting maken in hoeverre jouw financieringsverzoek haalbaar is.

In de loop van de jaren komt nogal eens voor dat de manier waarop je onderneming gefinancierd is niet meer aansluit bij de actuele situatie. Daarnaast is het ook nog wel eens onduidelijk tegen welke afspraken en condities de financiering destijds is aangegaan. Wij analyseren dit voor je en brengen het in kaart. Vervolgens adviseren wij je over de financieringsstructuur en kijken naar alternatieve mogelijkheden.

Om tot een succesvolle financieringsaanvraag te komen vragen financieringsinstellingen steeds meer informatie en onderbouwing van het gedane verzoek. Door onze ervaring weten wij precies welke informatie vereist is en kunnen wij zorgdragen voor een complete schriftelijk onderbouwing van jouw financieringsaanvraag.

Zodra de financieringsinstelling een offerte heeft uitgebracht kan het voorkomen dat er bepalingen, condities of afspraken opgenomen zijn welke onduidelijk zijn. Wij kunnen de aanbieding samen met je doorlopen en uitleg geven bij eventuele onduidelijkheden. Tevens brengen wij inzichtelijk wie er aansprakelijk zijn bij het aangaan van de verplichting. Maar ook welke zekerheden er gesteld worden.

Neem contact op