Administratie en bedrijfseconomisch advies

Heb je voldoende inzicht in de ontwikkelingen binnen je onderneming gedurende het jaar? Weet je waar je eventueel bij moet sturen of waar juist de winst behaald wordt?

Bij Van Loon Bedrijfsadvies kunnen wij je hierbij uitstekend ondersteunen. Met onze bedrijfseconomische kennis en ondersteunende software zijn wij bij uitstek de aangewezen partij je tijdig inzicht te geven in je cijfers en je waar nodig te adviseren.

Het maakt niet uit in welk boekhoudpakket jouw administratie gevoerd wordt. Een periodieke afsluiting zorgt voor een juist beeld op dat moment door het verantwoorden van de omzet en kosten in de periode waarop ze betrekking hebben, waarbij de volledigheid wordt beoordeeld en waar nodig aangevuld.

In de loop van het jaar al inzichtelijk hebben hoe je ervoor staat? In de tussentijdse rapportages wordt een vergelijking met voorgaand jaar en/of een begroting gemaakt. Dit alles in cijfers en/of in grafische weergaven, in een door jou gewenste frequentie.

Wij adviseren je uiteraard over de mogelijkheden van weergaven in combinatie met je wensen of branche specifieke kengetallen.

In de rapportages wordt de managementinformatie ook in grafische overzichten weergegeven. Je kunt tevens een online dashboard met een eigen inlog tot je beschikking krijgen, welke conform jouw wensen kan worden ingericht.

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Neem contact op