Gemeente dient op verzoek afschrift van gegevens te verstrekken in WOZ-procedure