Overweeg om vermogen over te hevelen naar de (klein)kinderen