Yda van den Berg

Yda van den Berg

Kwaliteitsaspecten die bij het ondernemerschap komen kijken, houd ik tegen het licht. Het business model Canvas biedt handvatten waarmee de speerpunten van een onderneming in beeld gebracht kunnen worden. Ik werk er graag mee.
“Inzicht, creatief en kansen benutten”