Toepassing eigenwoningregeling op niet-gesplitst pand