UBO-register wordt minder toegankelijk door uitspraak Hof van Justitie EU